Türkiye’nin önde gelen firmalarından güçlü referansları olan 6Kare’nin bir ürünü olan Kalsiyum, şirketlerin e-Şirket dönüşümünü sağlayan dikey uygulamalar içeren bir iş uygulamaları platformudur. Kalsiyum şirketinizin standart iş süreçleri yanı sıra şirketler arası iş birliğini sağlayan kullandıkça öde modelinde uygulama hizmetleri sağlamaktadır.

Şirket İçi İletişim, Şirketler Arası İş Birliği

Sağladığımız yazılım hizmetleri arasındaki Masraf Yönetimi, e-Yazışma, Cari Hesap Mutabakatı, İleti Yönetim Sistemi gibi süreçlerle müşterilerimiz, iş süreçlerini kendi çalışanları arasında; diğer şirketlerle olan iletişimlerini ise süreçlerin çalışma modeline göre Kalsiyum üzerinden veya e-posta ya da KEP gibi resmi kanallar üzerinden sağlayabiliyorlar.

Hedefimiz bir şirketin tüm e-dönüşüm araçlarını içeren ihtiyaçları karşılayan bir kurumsal yazılım servisi olmak. Şu anda hizmet verdiğimiz süreçlerin çeşitliliğini ve iletişim araçlarını daha zenginleştirmek üzere çalışıyoruz.

Kurumsallaşma sürecindeki, hizmet kalitesini ve verimliliğini arttırmak, aynı zamanda da bunu ilk satın alma maliyetlerini en aza indirerek yapmak isteyen şirketler temel hedef kitlemiz.

Büyüme stratejilerini teknolojik inovasyon üzerine kurgulayan şirketler, iş uygulamalarına yaptıkları yatırımlarla alt yapılarını sağlamlaştırıyorlar. Kalsiyum ile iş sürekliliği sağlayarak kağıt veya e-posta üzerinde yürütülen süreçler akıllı sistemler haline dönüşüyor. Bilgi kaybının olmadığı otomatikleştirilen süreçler ile hızlı bir yatırım geri dönüşü alınıyor.

20131223171335-0_0

Küresel Rekabet Dijitalleşmeyi Zorunlu Kılıyor

Günümüzde tüm kurumlar, gerek yoğun rekabetin olması, gerekse de devletin getirdiği yasal düzenlemeler sebebiyle, işlerini daha verimli hale getirip hizmet kalitelerini arttırmak zorundalar. Dolayısıyla da şirketler, iç işleyişlerinden tutun diğer şirketlerle olan iletişimlerinin dijital kanallar üzerinden yapılmasına kadar bir çok alanda yeni çözümlere yönelmek durumundalar.

Bu aşamada da, şirketlerin bu çözümlere ilk sahip olma maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle düşük maliyetli, yazılımın hizmet olarak kullanılacağı model fikriyle Kalsiyum fark edilebilir avantajlar sağlıyor.

Düşük Maliyet, Gün Geçtikçe Artan Kullanıcı Sayısı ve Müşteri Memnuniyeti

Türkiye’nin önde gelen firmaları ile çalışan 6Kare’nin, Kalsiyum ürünü ile hızlı bir yatırım geri dönüşü alan müşterilerinden aldığı güçlü referanslar ve hiç bir bilgi kaybının olmadığı otomatikleşen iş süreçleri ile pazardaki yeri gün geçtikçe büyüyor.  Şu anda yaklaşık 300 kayıtlı müşterimiz ve toplamda 50.000’nin üzerinde kullanıcımız bulunmaktadır.

Leave a Comment